Curs de Joves +Oportunitats

Curs de Joves +Oportunitats

Gestionem el curs de So que ofereix l’Ajuntament de Granollers amb l’objectiu d’oferir   una proposta formativa per a joves que per motius ben diversos han quedat fora del sistema educatiu. Està adreçat a nois i noies d’entre 16 i 21 anys, principalment de Granollers.

Aquesta és la finalitat del curs:

  • Ocupar: participar d’una activitat diària, útil i engrescadora,  per tal que no estiguin un any sense fer res.
  • Formar: treballar continguts diversos com: So, català, matemàtiques, informàtica, educació física, reparació de bicicletes, orientació, realització de pràctiques prelaborals,  i tota aquella  formació complementària que considerem que pot ser important i interessant per a ells.
  • Inserir: Aconseguir que tornin al sistema educatiu a través de PFI’s, l’escola d’adults, grau mitjà, etc. o bé incorporar-se al mercat de treball.

Paraules que donen contingut al curs:

Ensenyaments pràctics i  útils/  reciclatge /  acompanyament individual / treball d’hàbits / motivació / potenciar l’autonomia i l’autoconeixement / formació en valors / implicació de les famílies / treball en xarxa / participació en el municipi / avaluació continuada.

Curs de Joves +Oportunitats