L’empresa

Dimas és una empresa d’Inserció Social ubicada al Vallès Oriental, amb seu social a Granollers, fortament arrelada al territori, que desenvolupa les seves activitats des de 2005.

La nostra Promotora, L´Associació per a la Intervenció Social Integral Dimas, neix el 1995 amb l’interès de vetllar pel compliment dels eixos vertebradors de l’ideari que la defineix: acollida, acompanyament, formació i inserció.

Dimas entén que tothom té dret a una vida digna i la via per aconseguir- ho és el propi treball; creiem que s’han de donar oportunitats a tothom per a treballar, a vegades més d’una. És per això, que la finalitat de Dimas consisteix en la inserció socio-laboral de persones amb dificultats d’accés al món laboral o en risc d’exclusió per tal d’incorporar-se a la societat de manera autònoma i participativa.
Som una empresa socialment responsable, solidària, compromesa amb els sectors laboralment més desfavorits i basada en la cultura de l’esforç i la confiança en les persones.

Inscrita:

  • al Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya amb el número 14.
  • al Cens d’Entitats Col•laboradores d’Inserció del Departament d’Empresa i Ocupació amb el número 362.
  • al Registre d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció de Catalunya (RAE).
  • al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)Entitat sòcia de Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya, FEICAT.

Enllaç: