Projectes educatius

L’objectiu és el de dotar a joves d’entre 16 i 21 anys deslligats del sistema educatiu, d’eines personals i professionals per mitjà d’activitats formatives.

Dintre dels projectes, es treballa tant el contingut tècnic com el creatiu, i regularment es realitzen pràctiques en events públics d’àmbit local en els que els joves participen molt activament.

 

Curs taller de so

Curs de so

 

Curs de taller de bicis
Reparacio de bicis